21 Temmuz 2024 Pazar

Devrimci Yön

Hakkımızda

...Tarihin zorlu bir döneminden geçiyoruz, coğrafyamız ateş altında.

Yaşanan tahribat Dünya savaşlarında yaşanılanların çok üstünde.

Yakıp yıkılıp viraneye çevrilen ülkeler, milyonlarca ölü, milyonlarca yaralı…

Ve kat be kat fazlası insan aç, perişan halde yollara düşmüş değil köylerini, kasabalarını, şehirlerini ülkelerini bile terk edip sığınacak liman arıyor.

Neoliberalizmin tezlerini amentü bellemiş emperyalistlerin tahayyüllerindeki tabloyu yaşıyoruz şu an; üstelik coğrafyamız için kurguladıkları gelecek bugünden daha az trajik olmayacak.

Adeta emperyalizmin ateşiyle imtihan ediliyoruz. Ne yazık ki başarıyla geçtiğimiz söylenemez bu imtihandan.

Bölge halkları emperyalistlerin gaddarlıklarına, hile ve oyunlarına maruz kalmıyor yalnızca, bu suçlara ortaklık eden kendi insanlarının ihanetine de tanık oluyor. Akıl almaz sayıda politikacı, bürokrat, aydın bölgemizin ölüm fermanı anlamına gelen cehennemi senaryolara ekllemlenmekte beis görmüyor ne yazık ki…

Ülkemizin durumu da farklı değil. Hepimiz yaşananların kendiliğinden ortaya çıkmadığını, ardında Büyük Ortadoğu Projesi denilen, emperyalist devletlerin Soğuk Savaş sonrası ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinmiş akla ziyan, insanlık dışı bir planın yattığını biliyor.

Ve yine hepimiz sıradaki kurbanın kim olduğundan haberdarız, cehennem ateşi gelip sınırlarımıza dayandı.

Yine de bu saldırıyı def edecek bir güçten, hatta niyetten hala yoksunuz. Korkuyla ürpererek ya da daha kötüsü yıkımdan medet umarak olacakları bekliyoruz.

Bunda devrimcilerin, sosyalistlerin tarihsel görevlerini yerine getirmemesinin büyük rolü var. Sol cenah emperyalist niyetleri erkenden deşifre edip, halkımızı bunlara karşı motive edecek örgütlü ve hazır hale getirecek söylemlerden ve eylemlilikten bugüne dek ısrarla uzak durdu.

Tersine geçmişte tarihsel düşman bellediği emperyalizme karşı tolere edici, onaylayıcı bir tutum solda giderek kök saldı. İşbirlikçilik sol liberal adıyla anılan kesimleri de aşarak solun köklü akımlarını günümüzde temsile soyunmuş parti ve örgütlerin neredeyse tümünü kapsar hale geldi.

Buna itirazımız var.

Sitemizin çıkış amacı her şeyden önce bu itirazı dillendirmek.

Ancak çabamız bununla sınırlı kalmayacak. Ülkemiz ve içinde bulunduğu coğrafyadan başlayarak dünyanın halinin; geçmişin, geleceğin ve bugünün doğru biçimde kavranmasına hizmet etmek, eğer başarabilirsek, amaçlarımız arasında.

Sitemizde hemfikir kaldıklarımızın yanı sıra içeriğini benimsemediğimiz, bazen de tümüyle reddettiğimiz haber ve görüşlerle de karşılaşacaksınız. Burada esas, söz konusu metinlerin ait oldukları ideolojik-politik hattın meramını düzgün, tutarlı ve anlaşılır bir biçimde dile getirmeleridir.

At izinin it izine karıştığı, kimin aslında nerede olduğunun belirsizleştiği günümüzün kaotik ortamında buna gerçekten ihtiyaç var.

Okuyucumuzun böylece farklı yaklaşımların tamı tamına neyi kastettiğini, son tahlilde kime veya neye hizmet ettiğini daha kolay yoldan kavrayacağını düşünüyoruz.

Umut edelim ki, başarırız.

Sevgiyle, saygıyla…

18 Eylül 2017 - Ankara

SOLİTİRAZ.COM

Facebook'ta Sol İtiraz